Oppaan KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja kasvatusalan työelämään orientoituminen 2 op / 1 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KYLE1000 Maisteritutkinnon yleisopinnot 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op     
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op     
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op     
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2-4 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0212 Computational Statistics 3-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot