Oppaan KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KKAS2100 Kasvatusalan aineopinnot 45-55 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö 5 op     
KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op     
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KKAS2113 Mediataito 4 op     
KKAS2115 Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka 4 op     
KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot 5 op     
KKAS2125 Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen 4 op     
KKAS2126 Verkko-opiskelu, vuorovaikutus ja ohjaus 5 op     
KMEN1002 Metodipaja 3-5 op     
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op     
LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op     
LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op     
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op 1-3 op     
MKAS2222 Kasvatustieteilijä työelämässä 5 op     
MKAS2223 Mediakasvatuksen kirjallisuus 5 op     
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 3-5 op     
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op     
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot