Oppaan KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AKAS3000 Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 80 op / 40 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
AKAS3101 Aikuiskasvatuksen tutkimus 5 op     
AKAS3102 Aikuiskasvatuksen filosofia ja teoriat 5 op     
AKAS3103 Elämäkertanäkökulmia koulutukseen 5 op     
KKAS3006 Työharjoitteluun orientoiva luento 0 op / 0 ov     
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op / 2 ov     
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op / 2 ov     
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov     
KKAS3014 Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KKAS3102 Ongelmaperustainen pedagogiikka 5 op     
KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op     
KKAS3700 Harjoittelu 8 op     
KKAS3800 Työssä oppimisen reflektointi 2 op     
LKAS3109 Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiset kysymykset 5 op     
LKAS3110 Kasvatuksen filosofiset ja eettiset kysymykset 5 op     
MEDU3105 Internet Use and Psychosocial Well-Being 5 op     
MEDU3106 Theoretical Approaches to Media Culture 5 op     
KKAS0402 Tutkielmaa tukeva metodiessee 1-5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
Laajenna Kieliopinnot