Oppaan KTK - Aikuiskasvatustiede 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KKAS1100 Kasvatusalan perusopinnot 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op     
KKAS1110-1 Oppimispäiväkirja 1.5 op     
KKAS1110-2 Verkkotyöskentely 1.5 op     
KKAS1110-3 Kirjatentti 2 op     
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op     
KKAS1112-1 Luennot 2 op     
KKAS1112-2 Kirjallisuustentti/-essee 1-5 op     
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op     
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op     
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op     
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 4-15 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä 3-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SMEN3132 Tilastolliset testit 3-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot