Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LAER0000 Sivuaineopinnot 0 op / 0 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
ASPB1101 Introduction to the Arctic 5 op     
ASPB1104 People, Culture and Identities of the Arctic 5 op    Hae opetus 
ASPB1105 Sustainable development, Natural Resources and Economy in the North 5 op    Hae opetus 
ASPB1105-2 Essay/Sustainable development, Natural Resources and Economy in the North 2 op     
GKAS3000 Globaalikasvatus 25 op     
GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus 7 op     
GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema 6 op    Hae opetus 
GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus 7 op     
GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus 5 op     
KAPS0100 Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op     
KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet 5 op    Hae opetus 
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op     
KAPS0113-1 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: luennot 2 op     
KAPS0113-2 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus 3 op     
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op    Hae opetus 
KAPS0114-1 Luennot 2 op     
KAPS0114-2 Kirjallisuus 3 op     
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia 5 op    Hae opetus 
KAPS0115-1 Rakkauspsykologia: luennot 2 op     
KAPS0115-2 Sosiaalipsykologia: kirjallisuus 3 op     
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet 5 op    Hae opetus 
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0211-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0211-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0212-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0212-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0213-10 Oppimisen moninaisuus: luennot ja harjoitukset 1.5 op     
KERI0213-11 Oppimisen moninaisuus: Kirjallisuus 3.5 op     
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0214-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0214-11 Kirjallisuus (tentti tai essee) 3 op     
KERI0400 Erityispedagogiikka 25 op / 15 ov     
KERI0410 Didaktinen seminaari 5 op / 3 ov    Hae opetus 
LAER0120 Esi- ja alkuopetus 25 op / 15 ov     
LAER0122 Äidinkieli ja kirjallisuus, esi- ja alkuopetus 3 op / 1.5 ov    Hae opetus 
LAER0124 Taito- ja taideaineet sekä ilmaisu esi- ja alkuopetuksessa 5 op / 4 ov     
LAER0124-1 Kuvataide 1.25 op / 0.75 ov    Hae opetus 
LAER0124-2 Käsityö 1.25 op / 0.75 ov     
LAER0124-3 Liikunta 1.25 op / 0.75 ov     
LAER0124-4 Musiikki 1.25 op / 0.75 ov     
LAER0125 Didaktinen seminaari 5 op / 3.5 ov     
LAER0128 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 6 op     
LAER0128-1 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka: kirjallisuus 3 op     
LAER0128-2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka: muu sisältö 3 op     
LAER0129 Matematiikka, esi- ja alkuopetus 3 op / 1 ov     
LAER0130 Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa 3 op     
LAER0130-1 Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa: kirjallisuus 2 op     
LAER0130-2 Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa: muu sisältö 1 op     
LAER0320 English Language 25 op     
LAER0321 Oral Skills 5 op / 3 ov     
LAER0322 Children's Literature 3 op / 2 ov     
LAER0324 Grammar and Writing 3 op / 2 ov     
LAER0325 Phonetics and Pronunciation 5 op / 3 ov     
LAER0327 English Didactics Seminar 4 op / 2 ov     
LAER0328 Communicative Materials 2 op / 1 ov     
LAER0330 Introduction to the study of language 1 op    Hae opetus 
LAER0331 From English to World Englishes 2 op     
LAER0520 Historia 25 op     
LAER0521 Maailmanhistorian perusteet 8 op / 6 ov     
LAER0521-1 Maailmanhistorian perusteet: Vanha ja keskiaika 4 op / 2 ov     
LAER0521-2 Maailmanhistorian perusteet: Uusi ja uusin aika 4 op / 2 ov     
LAER0522 Skandinavian historia 3 op / 2 ov     
LAER0523 Baltian ja Venäjän historia 3 op / 2 ov     
LAER0524 Johdatus historiantutkimukseen 5 op / 3 ov    Hae opetus 
LAER0525 Suomen historia 4 op     
LAER0526 Historian pedagogiikka 2 op     
LAER0720 Liikunta 25 op     
LAER0735 Koululiikunta ja didaktiset sovellukset 18 op     
LAER0735-1 Vaellus 1 op     
LAER0735-12 Pallottelupelit, harjoitukset 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-13 Palloilu, tentti 1 op    Hae opetus 
LAER0735-14 Poltto- ja lyöntipelit, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-15 Poltto- ja lyöntipelit, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-16 Sääntötuntemus, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-17 Muli, harjoitukset 1 op    Hae opetus 
LAER0735-18 Muli, tentti 1 op    Hae opetus 
LAER0735-19 Vesiliikunta, harjoitukset 1 op    Hae opetus 
LAER0735-2 Oulanka, melonta 1 op     
LAER0735-20 Vesiliikunta, tentti 1 op    Hae opetus 
LAER0735-21 Perusliikunta + yu, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-22 Perusliikunta + yu, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-23 Voimistelu, harjoitukset 1 op    Hae opetus 
LAER0735-25 Voimistelu, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-26 Soveltava liikuntakasvatus 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-27 Maalipelit, harjoitukset 1 op     
LAER0735-3 Suunnistus, tentti 1 op    Hae opetus 
LAER0735-4 Suunnistus, harjoitukset 1 op     
LAER0735-5 Hiihto, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-6 Hiihto, harjoitukset 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-7 Hiihto- ja lasketteluleiri 1 op    Hae opetus 
LAER0735-8 Luistelu- ja jääpelit, tentti 0.5 op    Hae opetus 
LAER0735-9 Luistelu- ja jääpelit, harjoitukset 0.5 op    Hae opetus 
LAER0738 Liikunta ja terveys 2 op    Hae opetus 
LAER0738-1 Luentotentti 1 op     
LAER0738-2 Harjoitustyö 1 op    Hae opetus 
LAER0739 Liikunnan didaktiikka 5 op     
LAER0739-1 Opetuskokeilu + esseetentti 2 op    Hae opetus 
LAER0739-2 Kirjallisuustentti (exam) 2 op     
LAER0739-3 Jatkuva harjoittelu + oppimispäiväkirja 1 op    Hae opetus 
LAER0820 Ympäristöoppi 25 op     
LAER0821 Ihminen ja luonto 7 op / 4 ov     
LAER0822 Eliöryhmien rakenne ja elintoiminnat 5 op / 2 ov    Hae opetus 
LAER0823 Ihmisen biologia 4 op / 1 ov    Hae opetus 
LAER0824 Ajankohtainen maantiede 4 op / 3 ov     
LAER0825 Lajintuntemus 5 op / 3 ov     
LAER0826 Ympäristön tila Suomessa 4 op / 2 ov     
LAER0827 Fysiikan ja kemian tutkimukset 4 op / 2 ov     
LAER0827-1 Fysiikan ja kemian tutkimukset: kurssityö 2 op     
LAER0827-2 Fysiikan ja kemian tutkimukset: harjoitukset 2 op     
LAER0828 Luonnonmaantiede 6 op / 2 ov     
LAER0829 Aluemaantiede 4 op / 2 ov     
LAER0920 Matematiikka 25 op     
LAER0951 Oman matemaattisen osaamisen syventäminen 7 op     
LAER0952 Matematiikan didaktiikan tutkimusseminaari 7 op     
LAER0953 Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikan opiskelussa 2 op     
LAER0954 Toiminnallinen matematiikka 2 op     
LAER0955 Matemaattinen ongelmanratkaisu 2 op     
LAER0956 Teknologia matematiikan opetuksessa 2 op     
LAER0957 Ohjelmointi 3 op     
LAER1020 Musiikki 25 op     
LAER1025 Musiikkiteknologian työpaja 3 op    Hae opetus 
LAER1028 Sovittamisen perusteet 3 op     
LAER1030 Pianonsoitto 3 op     
LAER1032 Musiikin mobiilit oppimisympäristöt 1 op     
LAER1033 Säveltämisen pedagogisia sovelluksia 1 op     
LAER1037 Musiikin elementit ja musisoinnin taitovaiheet 2 op     
LAER1039 Musiikin luovan tuottamisen työtapoja 2 op     
LAER1041 Yhtyesoitto 4 op     
LAER1041-1 Yhtyesoittimien ja äänentoistolaitteiden perusteet 2 op     
LAER1041-2 Musiikkiesitys 2 op    Hae opetus 
LAER1042 Äänenhallinta 3 op    Hae opetus 
LAER1043 Musiikin seminaari 3 op     
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa 3 op / 2 ov     
LAER1520 Yleinen teologia 25 op     
LAER1620 Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op     
LAER1621 Puhuttu ja kirjoitettu suomen kieli 3 op / 2 ov     
LAER1625 Kirjallisuus 8 op / 4 ov     
LAER1626 Perinteentuntemus 2 op / 1 ov     
LAER1627 Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 3 op / 1 ov     
LAER1628 Draama 4 op / 4 ov     
LAER1629 Suomen kielen rakenne ja merkitys 5 op     
LAER1720 Elämänkatsomustieto 25 op     
LAER1720-1 Elämänkatsomustieto: osasuoritus 0-14.97 ov     
LAER2300 Käsityö 25 op     
LAER2326 Käsityö, kulttuuri ja ympäristö 2 op     
LAER2327 Käsityökasvatus 7 op    Hae opetus 
LAER2328 Ainedidaktiset projektit 6 op    Hae opetus 
LAER2329 Tutkiva ja kokeileva tuottaminen 7 op    Hae opetus 
LAER2330 Arktinen käsityömuotoilu 3 op    Hae opetus 
LAER2330 Arktinen käsityömuotoilu 3 op    Hae opetus 
LAER2400 Kestävyys- ja luontokasvatus 25 op     
LAER2401 Johdatus kestävyyskasvatukseen 4 op     
LAER2405 Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti 6 op     
LAER2408 Taito- ja taidekasvatusta yhteisöissä ja ympäristöissä 5 op     
LAER2410 Valinnainen opinto luontokasvatuspainotteiseen sivuaineeseen 3-6 op     
LAER2411 Tiedekasvatus 3 op    Hae opetus 
LKAS2202 LUMA-kerhot 3 op     
LKAS2203 Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet 3 op     
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 3 op     
LKAS2208 LUMI - The Creativity Arctic Workshop 3 op     
ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op     
SOVP1211 Johtajuus pienryhmässä 5 op     
TVTO0101 Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa 4 op     
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 4 op     
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4 op     
TVTO0107 Teaching and learning through video production 3 op     
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 op     
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3 op     
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3 op     
TVTO1000 Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op     
UKUV0116 Mediakasvatus 3 op     
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op     
UKUV0210 Värioppi 3 op    Hae opetus 
UKUV2700 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot, luokanopettajat 25 op     
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn 4 op     
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op     
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op    Hae opetus 
UTAK0117 Maalaus 4 op    Hae opetus 
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op    Hae opetus 
UYTY0107 Introduction to Community, Art and Environment Studies 4 op    Hae opetus 
WSTU1514 Gender in the North 5 op     
XNTU1500 Sukupuolentutkimus 25 op     
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita 5 op     
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op     
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op     
XNTU1514 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot I 1-5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op    Hae opetus 
XNTU1528 Sukupuoli ja historia 5 op     
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I 5 op     
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö 5 op     
XNTU1551 Johdanto sukupuolentutkimukseen 5 op     
XNTU1554 Sukupuolen intersektionaalisuus 5 op     
XNTU3556 Queer-tutkimus 5 op     
LKAS0301 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet 5 op / 2 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
LKAS0301-4 Luennot ja kirjallisuus 3 op     
LKAS2000 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op / 20 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op     
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KMEN1002 Metodipaja 3-5 op    Hae opetus 
LKAS2102 Pedagogis-didaktinen seminaari II 2 op    Hae opetus 
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op     
LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op     
LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op     
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op 1-3 op     
LKAS2106 Vaihtoehtopedagogian suuntauksia 2 op     
LKAS2111 Ohjattu ainedidaktinen harjoittelu 5 op    Hae opetus 
LYLE0206 Opetustoimen hallinto 2 op / 1 ov    Hae opetus 
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 3-5 op    Hae opetus 
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op    Hae opetus 
LKAS2201 CLIL for primary teachers 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
LKAS2204 Musiikki ja media 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2206 Retkeily ja seikkailu koulussa 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2211 Kansainväliset opetettaviin aineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvät opinnot 1-5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot
Laajenna Opettajan monialaiset opinnot