Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
AENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op  Kielikeskus  
ASUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus Hae opetus