Oppaan KTK - Globaalikasvatus 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
GKAS3000 Globaalikasvatus 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus 7 op     
GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema 6 op     
GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus 7 op     
GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus 5 op