Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LAER1020 Musiikki 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LAER1025 Musiikkiteknologian työpaja 3 op    Hae opetus 
LAER1028 Sovittamisen perusteet 3 op     
LAER1030 Pianonsoitto 3 op     
LAER1032 Musiikin mobiilit oppimisympäristöt 1 op     
LAER1033 Säveltämisen pedagogisia sovelluksia 1 op     
LAER1037 Musiikin elementit ja musisoinnin taitovaiheet 2 op     
LAER1039 Musiikin luovan tuottamisen työtapoja 2 op     
LAER1041 Yhtyesoitto 4 op     
LAER1041-1 Yhtyesoittimien ja äänentoistolaitteiden perusteet 2 op     
LAER1041-2 Musiikkiesitys 2 op    Hae opetus 
LAER1042 Äänenhallinta 3 op    Hae opetus 
LAER1043 Musiikin seminaari 3 op