Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) 2 op  Kielikeskus