Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op / 2 ov  Avoin yliopisto Hae opetus 
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op  Taiteiden tiedekunta  
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op  Taiteiden tiedekunta Hae opetus 
UMUO1300 Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 op  Taiteiden tiedekunta  
ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op     
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op     
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op    Hae opetus 
UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op     
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op     
UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op     
UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op     
UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op     
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn 4 op     
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op     
UTAK0113 Valokuvaus 4 op     
UTAK0115 Värioppi 4 op     
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op     
UTAK0117 Maalaus 4 op     
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 3 op     
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op     
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op    Hae opetus 
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot