Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAVM1400 Mediatieteen aineopinnot 40 op  Taiteiden tiedekunta  
AAVM0212 Populaarikulttuuri 5 op     
AAVM0213 Praktikum 4 op     
AAVM0220 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op     
AAVM1201 Käsikirjoituspaja 5 op     
AAVM1206 Ääni- ja radioilmaisu 5 op     
AAVM1207 AV-Tuotantopaja 5 op     
AAVM1208 Elävän kuvan historia 6 op    Hae opetus 
UMUO1200 Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op  Taiteiden tiedekunta  
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op     
UMUO1213 Metodipaja 4 op     
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op     
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot