Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAVM1300 Mediatieteen syventävät opinnot 85 op  Taiteiden tiedekunta  
AAUD0104 Interaktiosuunnittelu 10 op     
AAUD0402 Dokumentaarinen ilmaisu 5 op     
AAUD0406 Mediatuotannon analyysi 5 op     
AAVM0301 Taiteellisen tutkimuksen metodologia 3 op     
AAVM0306 Taiteellinen syventävä produktio 5-10 op     
AAVM0309 Ajankohtaiset mediatuotannot 1-10 op     
AAVM0330 Pro gradu tutkielma ja seminaari 40 op     
AAVM0344 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op     
AAVM1304 Simulaatiokulttuuri 5 op    Hae opetus 
AAVM1306 Experience Technologies 5 op     
AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5-10 op     
AAVM1343 Mediakulttuurin lukupiiri 6 op     
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op     
UMUO4010 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op     
AAVM1301 Syventävät teoriaopinnot I 3 op  Taiteiden tiedekunta  
Laajenna Kieliopinnot