Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAVM1100 Mediatieteen perusopinnot 25 op  Taiteiden tiedekunta  
AAVM0110 Johdatus mediatieteeseen 3 op     
AAVM0111 Johdatus mediataiteeseen 3 op     
AAVM1101 Dramaturgian perusteet 4 op    Hae opetus 
AAVM1102 Mediatyökalut 4 op    Hae opetus 
AAVM1103 Liikkuvan kuvan ilmaisu 4 op     
AAVM1104 Multimediailmaisu 3 op    Hae opetus 
AAVM1105 Äänen perusteet 4 op     
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot