Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Kieliopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus Hae opetus 
AENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus Hae opetus 
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op  Kielikeskus Hae opetus 
ASUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op  Taiteiden tiedekunta