Oppaan YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ONEVAL0018 Legal Culture and Legal system in Chinese Society 5 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ONEVAL0019 Chinese Language 5 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
Laajenna Syventävät opinnot