Oppaan YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
OTMEVAL0014 China's Political System and China as a Global Actor 5 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
TCIM0403 China Business and State 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta