Oppaan YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
YMAT1106 Chinese Society - China and Media 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMAT1107 Chinese Culture and History 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot