Oppaan YTK - Filosofia 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
FILO1100 Filosofian perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
FILO0001 Johdatus filosofiaan 5 op     
FILO0002 Filosofian historia 5 op     
FILO0003 Tieteenfilosofia 5 op     
FILO0004 Etiikka, yhteiskuntafilosofia ja filosofinen ihmistutkimus 5 op     
FILO0005 Erikoisala 5 op     
FILO0006 Kriittinen ajattelu ja logiikka 2 op     
FILO0007 Filosofinen ajattelu 3 op     
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op