Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TKVO1200 Kansainvälisen oikeuden aineopinnot 35 op / 20 ov  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden tiedekunta