Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op     
LAER1239 Saamen kieli suomen kielisille 5 op     
LAER1240 Saamen kieli 5 op     
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op     
SAAM0101 Johdatus saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen 5 op     
SAAM0102 Saamelaisten historia 5 op     
SAAM0103 Saamelaiset perinteiset elinkeinot saamelaisyhteisössä 5 op     
SAAM0104 Saamelainen nyky-yhteiskunta ja valtasuhteet 5 op     
UYLE0345 Saamelainen taide 4-8 op