Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SGER1100 Sosiaaligerontologian perusopinnot 25 op / 15 ov  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SGER1112 Gerontologian erityiskysymykset 5 op     
SGER1113 Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä 5 op     
SGER1114 Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja arjen toimijuus 5 op     
SGER1115 Sosiaaligerontologian tutkimus 5 op     
SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan 5 op     
SGER1116A Johdatus sosiaaligerontologiaan, luennot 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SGER1116B Johdatus sosiaaligerontologiaan, kirjallisuus 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta