Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SOIK0001A Johdatus oikeusjärjestykseen, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0001B Johdatus oikeusjärjestykseen, kirjallisuus 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0002A Sosiaalioikeuden perusteet, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Hae opetus 
SOIK0002B Sosiaalioikeuden perusteet, kirjallisuus 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0004A Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä, luennot 1 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0004B Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä, oikeustapausharjoitukset 1 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0004C Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä, kirjallisuus 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0005A Sosiaalioikeuden erityiskysymykset, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0005B Sosiaalioikeuden erityiskysymykset, kirjallisuus 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK1100 Sosiaalioikeuden perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op     
SOIK0002 Sosiaalioikeuden perusteet 5 op     
SOIK0003 Lapsi- ja edunvalvontaoikeus 5 op     
SOIK0004 Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä 5 op     
SOIK0005 Sosiaalioikeuden erityiskysymykset 5 op