Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TKTA0100 Taloustieteen perusopinnot 25 op / 15 ov  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TKTA0102 Suomen talouselämä 5 op     
TKTA0304 Julkistalous 5 op    Hae opetus 
TKTA0311 Aluetaloustiede 5 op     
TKTA1101 Taloustieteen perusteet 5 op    Hae opetus 
TKTA1103 Matkailun taloustiede 5 op / 3 ov     
TKTA1211 Luonnonvara- ja ympäristötaloustiede 5 op