Oppaan YTK - Yrittäjyysopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot 35-38 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1201 Yrittäjyyden ulottuvuudet 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Hae opetus 
YRIT1202 Toimitusketjun hallinta 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1207 Erityiskysymyksiä 5-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1208 Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1209 e-yrittäjyys 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1210 Oman työn tutkiminen oman yrittäjämäisen toiminnan kehittämiseksi 5-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta