Oppaan YTK - Yrittäjyysopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YRIT1102 Yrittäjyys 5 op     
YRIT1103 Innovaatiot ja yrittäjyys 5 op     
YRIT1107 Yrittäjyyteen herääminen 5 op     
YRIT1108 Liiketoimintaosaaminen 5 op     
YRIT1109 Yrityksen perustaminen 5 op     
Laajenna Aineopinnot