Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ONPOOL41A Oikeudenkäyntimenettely, luento 1 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot