Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XJAP0001 Japanese 1 (CEFR A1) 3 op  Kielikeskus  
XJAP0002 Japanese 2 (CEFR A1) 3 op  Kielikeskus