Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot 55 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op     
SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset 5-7 op     
SSOS1206A Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset, kesäkoulu 2 op     
SSOS1206D Globaalisuus, paikallisuus ja sosiaalityö, kirjallisuustentti 3 op    Hae opetus 
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat 10 op     
SSOS1207A Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat, verkkoluennot 2 op    Hae opetus 
SSOS1207B Sosiaaliset ongelmat, kirjallisuus 4 op    Hae opetus 
SSOS1207C Elämänkulku, kirjallisuus 4 op    Hae opetus 
SSOS1213 Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä 5 op    Hae opetus 
SSOS1213A Sosiaalityön teoriat kontekstissa, kirjallisuus 2 op    Hae opetus 
SSOS1213B Sosiaalityön teorioiden suhde käytäntöön, essee 3 op    Hae opetus 
SSOS1215 Sosiaalityö ja talous 5 op    Hae opetus 
SSOS1216 Lastensuojelun perusteet 5 op    Hae opetus 
SSOS1217 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, menetelmät ja teoria 10 op     
SSOS1217A Luennot 1 op    Hae opetus 
SSOS1217B Käytännönopetusjakso (5 viikkoa) 7 op    Hae opetus 
SSOS1217C Soveltamisseminaari 2 op    Hae opetus 
SSOS1218 Sosiaalityön työmenetelmät 5 op    Hae opetus 
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot