Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SSOS0300 Sosiaalityön syventävät opinnot 120 op / 40 ov  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
ONVAL0035 Vanhuusoikeus 5 op     
OTM0005 Sosiaaliset oikeudet elinkaaren eri vaiheissa 5 op     
SSOS1329A Sosiaalityö terveydenhuollossa 5 op    Hae opetus 
SSOS1329B Väkivalta sosiaalityön kohdeilmiönä 5 op    Hae opetus 
SSOS1329C Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op    Hae opetus 
SSOS1329F Sosnetin verkkokurssit ja muut vaihtoehtoiset kurssit 5 op     
SSOS1329G1 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun ideologiset lähtökohdat, taustat ja perusteet 5 op     
SSOS1329G2 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun asiakkuuksien moninaisuus 5 op     
SSOS1329H Gerontologinen sosiaalityö 5 op    Hae opetus 
SSOS1329K Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus ja sosiaalinen kuntoutus 5 op     
SSOS1332 Muutosjohtaminen sosiaalityössä 5 op     
SSOS1335 Pro gradu-tutkielma 40 op     
SSOS1335-1 Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
SSOS1336 Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa 5 op     
SSOS1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari 10 op     
SSOS1338A Sosiaalityön tutkielmaseminaari, seminaarityöskentely 5 op    Hae opetus 
SSOS1338B Sosiaalityön tutkielmaseminaari, tutkimussuunnitelma 3 op     
SSOS1338C Sosiaalityön tutkielmaseminaari, Tieto, etiikka ja tutkijan paikka -essee 2 op     
SSOS1342 Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja kehittäminen 20 op     
SSOS1342A Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja kehittäminen, käytännönopetusjakso 15 op    Hae opetus 
SSOS1342B Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja kehittäminen, seminaari ja tehtävä 5 op    Hae opetus 
SSOS1343 Sosiaalityön teoria III: Teoriat sosiaalityön tutkimuksessa 10 op     
SSOS1343A Sosiaalityön teoria III: Teoriat sosiaalityön tutkimuksessa, luennot 5 op    Hae opetus 
SSOS1343B Sosiaalityön teoria III: Teoriat sosiaalityön tutkimuksessa, kirjallisuus 5 op    Hae opetus 
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op    Hae opetus 
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op    Hae opetus 
YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov     
Laajenna Kieliopinnot