Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot 2 op  Avoin yliopisto  
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot 25 op / 15 ov  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö 5 op     
SSOS1103A Tutkiva sosiaalityö, kirjallinen ennakkotehtävä, luennot ja pienryhmätyöskentely 1 op     
SSOS1103B Tutkiva sosiaalityö, kirjallinen työ 4 op    Hae opetus 
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op     
SSOS1107A Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, luennot ja niihin sisältyvä pienryhmätyöskentely 2 op    Hae opetus 
SSOS1107B Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, kirjallisuus 3 op    Hae opetus 
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op     
SSOS1109A Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet, luennot 1 op    Hae opetus 
SSOS1109B Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet, ryhmätyö 4 op     
SSOS1111 Sosiaalityö teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op     
SSOS1111A Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet, luennot 2 op    Hae opetus 
SSOS1111B Sosiaalityö teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet, kirjallisuus 3 op    Hae opetus 
SSOS1112 Rakenteellinen sosiaalityö 5 op     
SSOS1112A Rakenteellinen sosiaalityö, luennot 2 op     
SSOS1112B Rakenteellinen sosiaalityö, ryhmätyöskentely 3 op     
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot