Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
PROJ0100 Työelämäläheiset projektiopinnot 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
PROJ0101 Johdatus projektityöhön 2-3 op    Hae opetus 
PROJ1102 Projektihakemus 3-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
PROJ1103 Projektin arviointi 3-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta