Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TKAS2000 Kuvataideopettajan pedagogiset aineopinnot 35 op / 20 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op     
LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op     
LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op     
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op 1-3 op     
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op    Hae opetus 
LKAS3115-1 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: seminaari 2 op     
LKAS3115-2 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: verkkotyöskentely 2 op     
LKAS3115-3 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: lopputyö 1 op     
UKUV0514 Syventävä harjoittelu 7 op     
UKUV0525 Kuvataideopettajan portfolio 2 op     
UKUV0536 Kuvataideopetus III 5 op     
UKUV0537 Opetusharjoittelu III 5 op     
UKUV0538 Kenttäharjoittelu 5 op    Hae opetus 
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op    Hae opetus 
UKUV1200 Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 55 op / 34 ov  Taiteiden tiedekunta  
UKUV0108 Kuvamatka 3 op     
UKUV0116 Mediakasvatus 3 op     
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op     
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op     
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op     
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op    Hae opetus 
UKUV0233 Plastinen sommittelu 7 op    Hae opetus 
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op    Hae opetus 
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op     
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op     
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op    Hae opetus 
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op     
UMUO1213 Metodipaja 4 op     
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op     
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op     
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op     
UYLE0343 Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide 4 op    Hae opetus 
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op     
UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot sivuaine 35 op  Taiteiden tiedekunta  
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op     
UKUV0622 Tila ja taide 7 op     
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op     
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op     
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op     
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op     
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op     
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op     
UKUV0931 Estetiikka 3 op / 2 ov     
UYLE1300 Taidehistorian aineopinnot, sivuaine 35 op  Taiteiden tiedekunta  
UYLE0308 Taidehistorian käytäntö 10 op    Hae opetus 
UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op     
UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide 4-8 op     
UYLE0316 Nainen ja taide 4-8 op     
UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus 4-8 op     
UYLE0331 Kuvataide 1900- ja 2000-luvuilla 4-8 op     
UYLE0332 Pohjoinen taide 4-8 op     
UYLE0333 Arktinen taide 4-8 op     
UYLE0334 Moderni arkkitehtuuri ja sisustustaide 4-8 op     
UYLE0335 Taideteollisuus ja muotoilu 4-8 op     
UYLE0336 Taideperiodit ja sisustustyylien historia 4-8 op     
UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op     
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op     
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op     
UYLE0345 Saamelainen taide 4-8 op     
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot
Laajenna Opettajan monialaiset opinnot