Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAUD0800 Mediailmaisun aineopinnot 35 op  Taiteiden tiedekunta  
AAUD0223 Liikkuvan kuvan kokeelliset muodot 5 op    Hae opetus 
AAUD0301 Äänen tilallisuus 5 op     
AAUD0405 Kokeellinen työpaja 3 op    Hae opetus 
AAUD0504 Animaatiopaja 3 op     
AAUD0803 Äänitaide 5 op     
AAUD0804 AV-yrityskulttuuri 5 op     
AAUD0805 Ohjauksen työpaja 4 op     
AAVM0305 Työharjoittelu 5-15 op