Oppaan ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
UART1114 History of Design and Architecture in Finland 4-8 op  Taiteiden tiedekunta  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Muut opinnot