Oppaan ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn 18-19, 2018-19 tiedot



Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAUD0402 Dokumentaarinen ilmaisu 5 op  Taiteiden tiedekunta  
AAVM1207 AV-Tuotantopaja 5 op  Taiteiden tiedekunta  
UVAP0161 Vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen kartoitus 3-5 op  Taiteiden tiedekunta  
UYLE0228 Valokuvausprojekti 2-5 op  Taiteiden tiedekunta  
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Muut opinnot