Oppaan ART/TTK - Audiovisual Media Culture autumn 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
AAVM1104 Multimediailmaisu 3 op  Taiteiden tiedekunta  
MAAD1102 Introduction to Arctic Cultures 5 op  Taiteiden tiedekunta  
UART1102 Finnish Design 4 op  Taiteiden tiedekunta  
UART1105 Introduction to Service Design 5 op  Taiteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Muut opinnot