Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
FVAA2027 Vaatetusalan innovaatiot 5 op  Taiteiden tiedekunta  
FVAA3203 Hyvinvointi 4 op  Taiteiden tiedekunta  
Laajenna Muut opinnot