Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
FVAA1023 Visualisointi 3 op  Taiteiden tiedekunta  
FVAA1029 Materiaalit ja muoto 5 op  Taiteiden tiedekunta Hae opetus 
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Muut opinnot