Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Muut opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
FVAA3204 Pääaineen sovellus 3 op  Taiteiden tiedekunta