Oppaan TTK - Kaupallisen muotoilutoiminnan työelämälähtöiset opinnot, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ARCTA001 Muotoilusprintti 5 op  Taiteiden tiedekunta  
ARCTA002 Muotoilulähtöinen Start-up 7 op  Taiteiden tiedekunta Hae opetus 
ARCTA003 Freelancer -harjoittelu 6 op  Taiteiden tiedekunta Hae opetus