Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TCIM0400 Studies in Culture and Management 30 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TCIM1300 Advanced Studies in Tourism Research 60 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta