Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKO1269 Arktinen muutos, sopeutuminen ja kaupunkien kehitys 5 op  Tutkijakoulu