Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKO1269 Arktinen muutos, sopeutuminen ja kaupunkien kehitys 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1271 Naturecultures 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1272 Northern Environmental Studies 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1273 Change and Stability: a discourse on sustainability 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1274 Saamelaiset perinteiset elinkeinot saamelaisyhtisössä 5 op  Tutkijakoulu