Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKO1227 Changing work 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1228 Participation 5 op  Tutkijakoulu