Oppaan Avoin yliopisto - Akateemiset työelämätaidot, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot 2 op  Avoin yliopisto