Oppaan YTK - Hyvinvointijohtaminen 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
HYJO1100 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
HYJO1101 Johdatus hyvinvointijohtamiseen 5 op     
HYJO1102 Moniammatillinen työ ja -johtaminen 5 op     
HYJO1103 Osallisuus, toimijuus ja yhteistyö 5 op     
HYJO1104 Tieto osana hyvinvointijohtamista 5 op     
HYJO1105 Hyvinvointijohtaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt 5 op