Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKO1269 Arktinen muutos, sopeutuminen ja kaupunkien kehitys 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1279 Politics and Society: Human Rights as a challenge for Social Sciences 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1280 Resources and Politics reading circle 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1282 Arctic resources: colonial histories and politics 5 op  Tutkijakoulu