Oppaan OTK - Oikeusnotaari 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
OAIVAL Valinnaiset 43 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op / 2 ov     
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot 2 op     
OAIT1136 Prosessioikeus I jatkokurssi 6 op     
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op     
ONVAL0002 Insolvenssioikeuden erityiskysymyksiä 5 op     
ONVAL0003 Aineellinen insolvenssioikeus 5 op     
ONVAL0005 Eurooppalainen hallinto-oikeus 5 op     
ONVAL0007 Hallinto-oikeuden erityiskysymykset 5 op     
ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op     
ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op     
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op     
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op     
ONVAL0012 Poliisi, informaatio ja tietojärjestelmät 5 op     
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op     
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op     
ONVAL0019 Kiinteistöjen vaihdanta 5 op     
ONVAL0020 Kriminologia 5 op     
ONVAL0023 Ihmisoikeudet 5 op     
ONVAL0026 Maankäyttö-, rakennus- ja lunastusoikeus 5 op     
ONVAL0027 Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op     
ONVAL0030 Kulutusverotus 5 op     
ONVAL0031 Perintö- ja lahjaverotus 5 op     
ONVAL0035 Vanhuusoikeus 5 op     
ONVAL0041 Jäämistöoikeus 1 - Perintöoikeus 5 op     
ONVAL0043 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op     
ONVAL0045 Kiinaoikeuden perusteet 5 op     
ONVAL0048 Retoriset väittelytaidot 1-3 op     
ONVAL0056 Kansainvälisten järjestöjen oikeus 5 op     
ONVAL0057 Julkiset hankinnat 5 op     
ONVAL0059 Yhtiöoikeus käytännössä 5 op     
ONVAL0060 Tilinpäätös oikeustieteissä 5 op     
ONVAL0061 Visitor-tuki tuomioistuimessa 4 op     
ONVAL0063 Kiinteistöriita 5 op     
ONVAL0064 Neuvottelutaidot 2-3 op     
ONVAL0065 Talousrikosoikeus 5 op     
ONVAL0068 Työsuhteen päättämiset käytännössä 5 op     
ONVAL9997 Harjoittelu 10 op     
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op     
ONPOOL11A Vero-oikeuden, veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet, kirjallisuustentti 2 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ONPOOL11A-1 Vero-oikeuden perusteet, luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11A-2 Finanssihallinto-oikeuden perusteet, luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11A-3 Finanssihallinto-oikeuden perusteet, kirjallisuustentti 2 op     
ONPOOL81 Johdatus kansainväliseen oikeuteen 2 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
OPEO0000 Perusopinnot (ON) 26 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
OPEO0101 Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op / 1 ov     
OPEO0102 Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op / 1 ov     
OPEO0200 Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op / 2 ov     
OPEO0300 Oikeusteorian perusteet 3 op / 2 ov     
OPEO0505 Oikeusinformatiikan perusteet 7 op / 4 ov     
OPEO0701 Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op     
OPEO0800 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op / 1 ov     
OPEO0903 Oikeudellisen tekstin työvälineet 2 op     
OPEO1000 Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op     
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieliopinnot