Oppaan OTK - Oikeusnotaari 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Kieliopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ON vieras kieli ON pakollinen vieras kieli 5 op  Kielikeskus, Oikeustieteiden tiedekunta  
OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op     
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 2 op     
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
ORUO0710 Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
ORUO0711 Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B1) 3 op  Kielikeskus  
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op  Kielikeskus  
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op