Oppaan Tutkijakoulu 2020, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksotOppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKOFILO Tieteenfilosofia ja tutkijan taidot 20 op  Tutkijakoulu  
TUKO1111 Writing in English 4 op     
TUKO1113 Presenting I: the academic audience 3 op     
TUKO1144 Kvantitatiivisen analyysin perus- ja jatkokurssi 3-4 op     
TUKO1235 Tutkijan tiedonhaku ja viitteidenhallinta 2 op     
TUKO1238 Philosophy of social sciences 3 op     
TUKO1240 Webropol course for doctoral candidates 1 op     
TUKO1241 Tutkimusetiikan syventäviä kysymyksiä: hyve-etiikka tiedeyhteisössä 3 op     
TUKO1242 ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena 2 op     
TUKO1243 Orientation day for doctoral candidates 1 op     
TUKO1244 Presenting II: unfolding research to various audiences 3 op     
TUKO1245 Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä 3-6 op    Hae opetus 
TUKO1246 Research ethics 1-2 op     
TUKO1248 Väitöskirjatutkijan esiintymistaidot 3 op     
TUKO1252 Kirjoittaminen osana tutkimusta 2 op     
TUKO1259 Open science 1 op     
TUKO1260 Taiteenfilosofia 3 op     
TUKO1263 Kirjoitusklinikka (suomen kieli) 1 op     
TUKO1277 Tutkimuksen filosofia ja argumentaatio 3 op     
TUKO1278 Qualitative methods: Workshop on narrative, discourse and rhetorical analysis 5 op     
TUKO1283 Grounded theory 1-2 op     
TUKO1284 Väitöskirjatutkijan työ- ja asiantuntijaharjoittelu 7-9 op    Hae opetus 
TUKO1286 Arctic Smartness seminar 1 op     
TUKO1287 Career planning for doctoral candidates 2 op     
TUKO1288 Phenomenological method of research 3 op     
TUKO1289 Tutkimuksen suunnittelusta vaikuttavuuteen 2 op     
UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö 2 op     
UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja 3 op     
UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet 2 op     
UKUL1227 Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta 3 op     
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op     
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op     
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op     
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op