Oppaan KIKE - YTK Matkailututkimus 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
XKIR0000 Akateemiset tekstitaidot 2 op  Kielikeskus  
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op     
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op     
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op     
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2-3 op    Hae opetus 
XMAT0000 YTM matkailututkimus, maisterivaiheen toinen vieras kieli 5 op  Kielikeskus  
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op    Hae opetus 
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op     
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op     
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op    Hae opetus 
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op     
XVAL0000 YTK matkailututkimus, valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit 5-6 op  Kielikeskus  
TENG0104 English for Career Development (CEFR B2-C1) 3 op     
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op     
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op     
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op    Hae opetus 
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op    Hae opetus 
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op     
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op    Hae opetus